Găsiți diferențele dintre cele 2
imagini (online și fizic) și veți
descoperi următoarea locație.