Folosiți-vă de elementele din
plic pentru a descifra
următorul cod.

I

II

III